Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

6 oktober 2021 5e kavelruilmiddag ‘Water en kavelruil’

Stroomt het door of droogt het op? Houden we het vast of laten we het lopen?

Droogte heeft invloed op de grond. Zo hebben delen van Nederland te maken met bijvoorbeeld verzilting en/of bodemdaling. Allemaal factoren die grote impact hebben op toekomstperspectief van agrarische bedrijven, wateropgaven en natuurontwikkeling.

Wat komt er aan de orde?

Kunnen we met het instrument kavelruil toekomstperspectief (gaan) bieden? Hoe is een en ander planmatig aan te pakken, wat voor rol hebben onder andere de eigenaren, het Waterschap, de Provincie, de natuurbeherende organisaties? Hoe kunnen gebiedsprocessen op gang gebracht worden? Is er een koppeling mogelijk met ruimtelijke plannen? Dienen de te nemen maatregelen publiekrechtelijk geregeld te worden of kunnen we met het privaatrecht af? Het zou toch mooi zijn als we samen kunnen komen tot een eerste aanzet voor een aanpak voor de toekomst? Of is dat teveel gevraagd?

Deze en vele vragen hopen we aan de orde te stellen tijdens de kavelruilmiddag.
U komt toch ook? Noteer alvast deze datum in uw agenda! Nadere details worden uiteraard op deze website bekend gemaakt.

Deze middag is tot stand gekomen in samenwerking tussen de VASN, de Provincie Zeeland (Kavelruilbureau Zeeland), de Radboud Universiteit, het Instituut voor Agrarisch Recht en het Kadaster.