Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

16 september t/m 2 december 2020 Cursus ‘Agrarisch Recht’

Algemeen

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit te Nijmegen biedt u de gelegenheid om via het contractonderwijs op universitair niveau onderwijs te volgen, zonder dat u de verplichting heeft een volledige opleiding af te ronden. U neemt deel aan het reguliere onderwijs voor studenten. Graag bieden wij u de kans om deel te nemen aan het vak Agrarisch recht.

Cursusinformatie

Tijdens de werkcolleges (11 x 2 uur) worden de hoofdlijnen van een aantal deelterreinen van het agrarisch recht behandeld: pacht, landinrichting (herverkaveling en kavelruil) en marktordening. Het vak beoogt inzicht te geven in het pachtrecht, en in de daarmee samenhangende problematiek van de productierechten (varkens- en pluimveerechten, betalingsrechten). Ook is er aandacht voor de fosfaatrechten. Binnen het programma wordt een gastcollege door de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) verzorgd.

Studielast

De cursus bestaat uit 11 werkcolleges die plaatsvinden op woensdag van 10.30-12.15 uur op de universiteitscampus. De eerste bijeenkomst is op 16 september 2020, het laatste college op 2 december 2020. Op 21 oktober 2020 zal er geen college worden gegeven.

Meer weten?

Klik hier om de cursusinformatie te bekijken.

Aanmelden?

U kunt zich uitsluitend online aanmelden voor deze cursus.