Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

20 april Natuurschoonwet (NSW) Instituut voor Agrarisch Recht

Natuurschoonwet (NSW)

Voorwaarden, fiscale faciliteiten, actualiteiten en meer

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een studiemiddag over de Natuurschoonwet 1928 (NSW).

In het kort

In deze cursus zal onder meer worden ingegaan op de vraag wanneer een landgoed als zodanig kan worden gerangschikt, al dan niet opengesteld. Actueel zijn de nieuwe rangschikkingsvoorwaarden, opgenomen in het per 1 januari 2021 geactualiseerde Rangschikkingsbesluit. Ook wordt uitgebreid ingegaan op alle fiscale voordelen die de Natuurschoonwet met zich brengt, niet alleen op het gebied van de overdrachtsbelasting en de erf- en schenkbelasting, maar ook op het terrein van de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de Wet WOZ.

Datum en plaats

Dinsdag 20 april 2021

Locatie: Fletcher Landgoed Hotel Avegoor, Zutphensestraatweg 2, 6955 AG ELLECOM

(Afhankelijk van het op dat moment geldende overheidsbeleid.)

Deelname

Er wordt gestreefd de cursus zo veel als mogelijk fysiek te laten doorgaan. Daarbij staat veiligheid uiteraard voorop: in nauwe samenwerking met de cursuslocatie wordt gezorgd voor een veilige cursusomgeving. Voor het geval het voor u niet mogelijk of wenselijk is om fysiek deel te nemen, bieden wij de mogelijkheid om deze cursus online bij te wonen (via een livestream).

Meer weten of aanmelden?

Klik hier voor de volledige cursusbeschrijving.

Wilt u zich aanmelden? Geef uw belangstelling aan per e-mail bij het Instituut voor Agrarisch Recht o.v.v. uw contactgegevens en het trefwoord Natuurschoonwet’. Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de cursusmiddag het digitale lesmateriaal.