Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Mei t/m oktober Basiscursus Agrarisch Recht 2021

Basiscursus Agrarisch Recht 2021

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een Basiscursus Agrarisch Recht in de periode mei t/m oktober 2021 in Wageningen.

In het kort

Het agrarisch recht is een veelomvattend en zich voortdurend ontwikkelend rechtsgebied. Agrarisch recht omvat privaatrechtelijke aspecten, zoals pacht en bedrijfsopvolging, maar ook publiekrechtelijke onderdelen zoals ruimtelijke ordening, landinrichting, agrarisch milieurecht en productiequota. De Basiscursus Agrarisch Recht heeft een inleidend karakter. In de cursus komen de belangrijkste agrarisch-rechtelijke onderwerpen aan de orde.

Datum en plaats

De Basiscursus bestaat uit 10 bijeenkomsten en start op 5 mei 2021. In de zomerperiode vinden geen bijeenkomsten plaats, het programma wordt 8 september 2021 voortgezet. Laatste cursusdag is op 13 oktober 2021.

De bijeenkomsten worden gehouden in WICC Hotel & Congrescentrum, Lawickse Allee 9, 6701 AN Wageningen, telkens van 13.00 uur tot 18.00 uur.
(Afhankelijk van het op dat moment geldende overheidsbeleid.)

Deelname

Er wordt gestreefd de cursus zo veel als mogelijk fysiek te laten doorgaan. Daarbij staat veiligheid uiteraard voorop: in nauwe samenwerking met de cursuslocatie wordt gezorgd voor een veilige cursusomgeving. Voor het geval het voor u niet mogelijk of wenselijk is om fysiek deel te nemen, bieden wij de mogelijkheid om deze cursus online bij te wonen (via een livestream). Neemt u bij voorkeur online deel? U kunt dit kenbaar maken bij opgave voor de cursus.

Meer weten of aanmelden?

Klik hier voor de volledige cursusbeschrijving.

Wilt u zich aanmelden? Geef uw belangstelling aan per e-mail bij het Instituut voor Agrarisch Recht o.v.v. uw contactgegevens en het trefwoord Basiscursus_2021.