Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

ALV en cursus ‘Fiscale actualiteiten’ 2 november 2021

Op dinsdag 2 november 2021 vanaf 9.45 tot 16.30 uur vindt de Algemene Ledenvergadering en cursus ‘Fiscale actualiteiten’ plaats bij het Bomencentrum ‘Het Groene Paviljoen’. (Zandheuvelweg 7, 3744 MN Baarn).

We starten deze dag met een korte Algemene Ledenvergadering. Het belangrijkste agendapunt is de vaststelling van de begroting voor 2022.

Programma
Passend bij het jaarthema ‘Wel en wee binnen het familiebedrijf’.

09.15 – 09.45 uur: Inloop met koffie/thee/koek
09.45 – 10.15 uur: Algemene Ledenvergadering
10.15 – 12.30 uur: Cursus deel 1 (Mascha Hoogeveen)
12.30 – 13.15 uur: Lunchpauze
13.15 – 16.30 uur: Cursus deel 2 (André Verduijn)
16.30 uur: Einde

Sprekers
De eerste spreker is mevrouw mr. dr. Mascha Hoogeveen, docent en onderzoeker aan het Fiscaal Instituut Tilburg (FIT) en Tilburg institute for Family Business (TiFB) van Tilburg University en Inspecteur bij de Belastingdienst.

Een bedrijfsopvolging bij familiebedrijven brengt allerlei gevolgen met zich mee. Het is vaak een emotioneel proces waaraan ook fiscale gevolgen kleven. Om uw klant goed te kunnen adviseren, moet u uw klant en zijn wensen goed kennen, op de hoogte zijn van de fiscale faciliteiten en de voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen. Alleen dan bent u in staat om een fiscaal hoogwaardig advies te geven dat passend is voor het familiebedrijf.
Tijdens deze cursus wordt dieper ingegaan op de voorwaarden die kleven aan de toepassing van de BOR en de faciliteiten voor de inkomstenbelasting. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de familiedynamiek: past de fiscaal meest optimale oplossing bij deze familie en dit familiebedrijf? Eén en ander wordt verduidelijkt aan de hand van casuïstiek.

De tweede spreker is mr. André Verduijn (Countus Accountants + Adviseurs). Tijdens dit onderdeel bespreken we de ontwikkelingen in wetgeving, beleid en jurisprudentie op het gebied van de agro-fiscaliteit, waaronder de belastingplannen voor 2022 en ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting. En daarnaast zal hij spreken over de praktische toepassing van de agrarische waarde als waarderingsmaatstaf bij bedrijfsoverdrachten in de familiesfeer (dit n.a.v. een artikel van meneer in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht).

Praktische informatie
De VASN biedt deze cursusdag gratis aan voor VASN-leden.

Het volgen van deze cursusdag levert u 6 studiepunten op (VASN/KNB en SOMN in aanvraag). Wanneer u later arriveert of eerder vertrekt bij de cursus, dient u de presentielijst op te vragen bij één van de VASN-bestuursleden zodat u deze kunt ondertekenen. Tevens dient u dan de tijd te noteren. Wij zullen dan op basis van het aantal aanwezige cursusuren uw studiepunten berekenen. Wanneer u één van de presentielijsten niet heeft getekend, zullen er geen studiepunten worden toegekend. Wij zullen hier met terugwerkende kracht geen uitzonderingen op maken.

Aanmelden
Via info@vasn.nl kunt u zich aanmelden. Heeft u zich aangemeld, maar bent u onverhoopt toch verhinderd? Afmelden kan tot 26 oktober a.s. Na deze datum brengen wij € 50,00 administratiekosten in rekening. Uiteraard kunt u in zo’n geval een vervanger sturen, mits deze lid is van de VASN.