Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Aanpak stikstof: we kunnen het gewoon!

Een interview In De Landeigenaar door ing. Peter van Houweling met Peter Drenth, CDA gedeputeerde in Gelderland en portefeuillehouder stikstofbeleid bij het IPO (Interprovinciaal Overleg) #.

De economie moet een stapje terug doen om in balans te komen met de ecologie. Er is een herijking van het buitengebied nodig. Grootste knelpunt is dat het perspectief ontbreekt. Er moet zekerheid komen over het beleid en dat is er niet. Er moet worden ingezet op grondgebonden bedrijven die duurzaam produceren. FPG-leden moeten aan de gang met natuurherstel. Advies van Drenth: doe actief mee met de projecten die nu gaan lopen. Er is nu budget. Het stikstofbeleid zal effect hebben op de grondmarkt; lagere opbrengst, lagere pacht. Grond die de overheid zal verwerven met dit doel kan alleen bij de overheid blijven en zal dus in pacht of erfpacht worden uitgegeven. Maar grondeigendom is geen doel van de overheid. De particuliere eigenaren moeten de kans krijgen om mee te doen. Als je een gezamenlijke intrinsieke waarde vindt, kom je tot een oplossing en dat kan alleen als je samenwerkt.

De onafhankelijke agri-notaris kan een belangrijke rol spelen in deze samenwerking. Wij begeleiden graag processen die het ook voor grondeigenaren mogelijk maken aan de doelstelling van de overheid te voldoen.

Gea Bijlsma

maakt deel uit van het redactieteam van agrinotaris.nl. Mr G. (Gea) Bijlsma, notaris, agrarisch specialist. Ondernemer bij Notariskantoor Oosterhesselen.