Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Aanwijzing nieuwe Natura 2000 gebieden

Minister Christianne van der Wal wil het aantal Natura 2000-gebieden uitbreiden. Dit zorgt voor nog meer onrust en onzekerheid bij boeren.

Ook in Friesland zullen nieuwe Natura 2000-gebieden worden aangewezen, zoals in de Oudegaasterbrekken en bij de Fluessen.
De Friese Statenfractie van het CDA vraagt de minister om nog eens goed naar dit besluit te kijken.

Volgens het Friese CDA wordt er gewerkt aan een moeilijke opgave. Daar is “perspectief voor de langere termijn en vertrouwen” voor nodig, aldus CDA Friesland in Nieuwe Oogst. Het besluit van minister Van der Wal helpt niet om dat vertrouwen te herstellen.

Als reactie geeft de minister aan dat ze geen verandering in haar besluit zal aanbrengen. Het zijn stikstofgevoelige gebieden; dat was al zo en dat blijft zo.

Voor het natuurgebied de Oudegaasterbrekken in Zuidwest-Friesland wordt nog gekeken naar een toets op het overschrijden van de kritische depositiewaarden. De resultaten hiervan komen naar verwachting in september 2022. Wat de gevolgen hiervan zullen zijn is nog niet duidelijk. Het zou goed kunnen dat er meer belemmeringen voor de vergunningverlening in de regio ontstaan.

LTO Noord reageert in Nieuwe Oogst verbolgen, “dit valt heel slecht in de sector”.

De onzekerheid en onduidelijkheid blijft voorlopig nog aanhouden voor de agrarische sector. Ook de agri-notaris deelt deze zorg.

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk.