Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

D66: Halvering veestapel (1)

Halvering veestapel, kringloop en verbod op drijfmest, aldus het concept verkiezingsprogramma van D66 en de kop van het artikel van Peter Smit in Nieuwe Oogst. De huidige manier van landbouw in Nederland is volgens D66 onhoudbaar. Voor een duurzame kringloop van mest en voedsel zou een halvering van de veestapel nodig zijn. Europese steun moet worden omgebogen naar beloning voor kringlooplandbouw en natuurbeheer. Er moet een einde komen aan het systeem van verhandelbare productierechten en de uitstoot van stikstof en broeikasgassen uit de landbouw moet worden beprijst. Voor drijfmest moet vanaf 2030 een verbod gelden. In plaats van bemestingsnormen per bedrijf moeten er normen komen per gewas- en grondsoort. D66 ziet de manier waarop dieren worden gehouden in de intensieve veehouderij als groot risico voor de volksgezondheid. In dat verband moet regelgeving omtrent brandveiligheid worden aangescherpt en er moet een maximum aan de tijdsduur van veetransporten komen.

In november stemmen de leden over het verkiezingsprogramma en de kiezer is volgend jaar aan bod. De agri-notaris is net als u benieuwd naar de plannen van de andere partijen.

Beeld / bron: Nationale Beeldbank Nico Groothausen Fotografie

Gea Bijlsma

Gea Bijlsma

maakt deel uit van het redactieteam van agrinotaris.nl. Mr G. (Gea) Bijlsma, notaris, agrarisch specialist. Ondernemer bij Notariskantoor Oosterhesselen.