Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

De kleurplaat van de Minister in haar stikstofbrief

Christianne van der Wal, de minister van Natuur en Stikstof had het al gezegd: “de dag van welke je wist dat hij een keer zou komen”.

Die dag kwam op vrijdag 10 juni 2022, de dag waarop niet alleen de “stikstofbrief” werd gepresenteerd Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied, maar ook de “perspectief brief” van de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Perspectieven voor agrarische ondernemers.

Hier werd door de agrarisch ondernemers angstvallig naar uitgekeken en het kwam hard binnen.

In 131 gebieden moet de stikstofuitstoot met 70 procent omlaag, aldus de samenvatting van de stikstofbrief bij de NOS, waarop ook “de kleurplaat” van Nederland is terug te vinden. In het Nationaal Programma Landelijk Gebied staat per gebied hoeveel de stikstof in 2030 moet zijn verlaagd om de natuur een kans geven om de herstellen. De provincies moeten nu aan de slag en voor 1 juli 2023 duidelijk maken hoe ze dit denken te bereiken. Het gaat daarbij om maatregelen voor de industrie, de bouw, het verkeer en voor de landbouw. Van de landbouw zal het grootste offer gevraagd worden. Het eerlijke verhaal is dat niet alle boeren door kunnen met hun onderneming, volgens Van der Wal.

Het NPLG-programma vormt het richtsnoer voor de integrale gebiedsgerichte aanpak, waarmee het kabinet een einde wil maken aan de stikstofcrisis. Op sommige plaatsen is er een reductiedoel tot 95 procent: rondom de Gelderse Vallei, de Peel en de Veluwe. Kern van de aanpak zijn de gebiedsgericht processen. De notitie is, volgens Nieuwe Oogst de aftrap van een langjarige samenwerking tussen Rijk, provincies, lagere overheden en maatschappelijke partners.

NAJK-voorzitter Roy Meijer, legt in Nieuwe Oogst uit dat deze doelenbrief van Van der Wal, de jonge boer geen perspectief biedt (laat staan een toekomst!). Nederland is geen kleurplaat, verwijzend naar een door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingekleurde kaart van Nederland. Nederland hoort niet van bovenaf ingericht te worden. Volgens Meijer lijkt de landbouw volledig te worden weggecijferd om plaats te maken voor woningen en natuur. Is dat wat we willen met zo’n sterke land- en tuinbouw in Nederland, zo vraagt hij zich af?

Na de publicatie van de beide brieven, barstte een stroom van reacties los. Positieve reacties van de zijde van natuurorganisaties, en negatieve vanuit de agrarische organisaties. Maar ook de politiek houdt zich niet stil: het VVD-congres stemde het stikstofbeleid een dag later met een nipte meerderheid weg. Weer een dag later geeft D66 aan dat het kabinet nu moet doorpakken en zich moet houden aan de afspraken om de stikstofuitstoot drastisch te verminderen, zoals is te lezen op dit artikel van NOS.

De stroom van berichten is nog lang niet ten einde. De emoties laaien hoog op, zo merk ik ook zelf in mijn omgeving. Jonge boerenzonen, die het bericht hebben meegekregen, vragen of er nog toekomst is voor hen in Nederland: moeten ze nog wel doorgaan met hun studie aan de HAS? De afgelopen dagen is de onzekerheid voor de boeren alleen nog maar groter geworden. Sinds de uitspraak van de Raad van State in 2019 wordt de onzekerheid alleen nog maar groter en dat verdienen onze boeren niet.

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid VASN en bestuurslid Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.