Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

De landbouw in het coalitieakkoord

Eindelijk, na meer dan 9 maanden, is er een coalitieakkoord. De partijen zetten nog hoger in op de aanpak van de stikstofcrisis en het klimaat dan was verwacht.

De bedoeling is dat al over negen jaar de stikstofemissie al met vijftig procent zal zijn teruggebracht, waarbij er voor de opkoop van boeren en de waardevermindering van landbouwgrond een slordige 12 miljard euro beschikbaar is, zo blijkt uit Nieuwe Oogst.

Tot aan 2035 wordt er in totaal 25 miljard uitgetrokken om de landbouwtransitie te realiseren, zo blijkt uit dit artikel in Nieuwe Oogst.
De stikstof- en natuurdoelen moeten vijf jaar eerder worden gehaald. Voor de uitvoering wordt een Nationaal Programma Landelijk Gebied opgesteld, waaraan een ruimhartig transitiefonds wordt gekoppeld. Dit fonds is noodzakelijk omdat de transitie langjarig, voorspelbaar en coherent beleid vereist.

De ambitie is helder, maar de uitvoering allerminst, volgens deze column in Nieuwe Oogst.
Er wordt veel geld uitgetrokken voor de land- en tuinbouw en het klimaat. De vraag is evenwel hoe de uitvoering eruit komt te zien; daarover is nog veel onduidelijk. Men is erop gebrand om het vertrouwen terug te winnen van de boeren en tuinders. In eerdere akkoorden was de landbouwparagraaf niet zo prominent aanwezig als in dit akkoord.

Maar dat betekent ook voor de boer en tuinder dat er keuzes zullen moeten worden gemaakt: wordt het innoveren, extensiveren, verplaatsen of stoppen.

De sector zelf is wel bezorgd om de haalbaarheid, ook al zegt bijvoorbeeld het CDA dat ze het samen met de boeren gaan doen. De regering wil in gesprek aldus dit artikel in Nieuwe Oogst.
LTO voelt zicht gesterkt door het feit dat er geen van bovenaf opgelegde zonering, een onteigening of een halvering van de veestapel komt. Maar volgens LTO wordt de lat voor stikstofreductie wel onhaalbaar hoog gelegd.

Belangrijk nieuws uit het akkoord was, dat er geen onteigening gaat komen. De opluchting was meteen voelbaar bij een aantal agrarisch ondernemers die ik sprak, maar dat wil niet zeggen dat het gemakkelijk gaat worden: er moeten keuzes gemaakt worden om het stikstofprobleem op te lossen.

 

Ans Post

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid VASN en bestuurslid Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.