Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

De natuur regelt zichzelf niet

Ten Haaf, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, geeft aan dat de Veluwe kaalgevreten wordt omdat de terreinbeherende organisaties het daar niet aan kunnen en er sprake is van repressief handelen. Particuliere grondeigenaren liggen met hun grond daartussen en ondervinden schade veroorzaakt door wild.

Nu geldt dat eerst de schade die de dieren aanbrengen moet worden aangetoond alvorens er opgetreden mag worden. Hij stelt voor het Deense systeem in te voeren waarbij eenmaal per 5 jaar de wildsoorten geïnventariseerd worden en de doelen vastgesteld. De Federatie Particulier Grondbezit en KNJV hebben daar gezamenlijke belangen en kunnen daarin dus samen optrekken, aldus Ten Haaf in De Landeigenaar.

De hele maatschappij en daarmee ook de regelgeving is momenteel gebaseerd op wantrouwen, althans zo ervaar ik dit steeds vaker. Zo ook bij het wildbeheer. Door de eigenaren en jagers een gezamenlijke verantwoordelijkheid te geven zou dit een omslag kunnen betekenen.

Annet Varekamp

Annet Varekamp

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W. (Annet) Varekamp, notaris, agrarisch specialist. Ondernemer en vanuit de voorliefde voor de paardensport initiatiefnemer van 'Hippisch Notaris', een onderdeel van Varekamp Notariaat.