Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

De “strijd” tussen natuur en boeren, deel 2

Ik heb al eerder een artikel samengevat, waarbij werd beschreven welke maatregelen boeren moeten nemen in de buurt van Natura-2000 gebieden.

In het artikel in NRC zijn de verhalen opgetekend van een aantal agrarisch ondernemers in Twente, in de buurtschappen Hezingen en Nutter, waarbij deze strijd ook aan de orde komt. De titel van het artikel geeft eigenlijk heel goed weer hoe de agrarisch ondernemers zich voelen: we zijn generaties lang zuinig op de natuur geweest en daar moeten we nu voor boeten.

Het verhaal van Weersink maakt duidelijk waarom zijn bedrijf is verplaatst, zogenaamd vrijwillig, maar het wat onmogelijk om op de oorspronkelijke plek verder te boeren, door het moeten voldoen aan zo veel regels.

De provincie geeft aan voor een lastige opgave te staan: een structurele aanpak met als doel: een nieuwe balans waarin behoud, herstel en bescherming van natuur hand in hand gaan met maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

Ook het verhaal van Carla en Erwin, kippenboeren en akkerbouwers, hakt er behoorlijk in: het ergste is de onzekerheid: wat brengt de toekomst? Ondanks het feit dat het een prachtig gebied is, hangt er een schaduw over het gebied. Carla beschrijft de verplichtingen en wijst ook op het volgens haar gebrekkige onderhoud door natuurbeherende organisaties. Tegen welke prijs moet Nederland stikstof reduceren? Hebben we geen boeren nodig voor voedselproductie?

Het verhaal van de heer Kuks geeft ook duidelijk aan dat de administratieve lasten groot zijn: de natuur die door zijn voorouders is aangelegd, heeft het stempeltje Natura-2000 gekregen, waardoor er nu voor de eigenaar bepaald wordt hoe de natuur er uit zou moeten zien.

Da familie Hansté tenslotte geeft aan dat er een einde moet komen aan de “verpaupering “van het prachtige landschap. Zij vragen zich af of we een leegloop van het platteland moeten toestaan, doordat alle boeren gaan stoppen. Willen we werkelijk een spookgebied creëren? Zijn de sociaal-economische waarden minder belangrijk dan de natuur-ecologische waarden?

In alle verhalen speelt de onzekerheid een grote rol: er hangt voortdurend een zwaard van Damocles boven het betreffende gebied en die onzekerheid is mensonterend.

Als agri-notaris krijg ik dezelfde verhalen te horen van de agrarisch ondernemers in het gebied waar ik woon en werk, de Achterhoek. De agrarische ondernemer gaat zorgvuldig om met het gebied waarin hij mag wonen en werken. Maar het zijn niet alleen de gebieden in Twente en de Achterhoek. Het zijn veel gebieden in Nederland. Zou er geen discussie op gang gebracht kunnen worden om over deze problematiek met elkaar van gedachten te wisselen?

Beeld / bron: Nationale Beeldbank Truus Nijland

Ans Post

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid van de Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarisch Recht.