Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

De strijd tussen natuur en boeren in het kader van de stikstof

Net als in andere landen in Europa zijn ook in Nederland Natura 2-gebieden aangewezen. Eén van die gebieden is het Korenburgerveen in Winterswijk.

Er is geen natuurgebied in Nederland waar de stikstofdepositie zo ver de maximaal voorgeschreven hoeveelheid overschrijdt als in het Korenburgerveen. Toch floteert het gebied, zo vertelt Harrie Krabben in het artikel in Nieuwe Oogst.

Hij vertelt vol passie over dit prachtige en unieke hoogveengebied. Hij kan vertellen over bijzondere plantjes en bijzondere dieren. Er is een speciale stichting die ongeveer 20% van het gebied beheert. Samen met Natuurmonumenten wordt gewerkt aan het behoud en het herstel van het veen.

De stikstofneerslag is groot; volgens de overheid een reden tot zorg. Maar volgens de boeren in het gebied is dit onzin. Het hele stikstofverhaal heeft volgens hen maar een beperkte invloed. Er verdwijnen wel eens plantjes, maar er komen ook andere plantjes voor terug. Het gebied heeft volgens de boeren meer te lijden onder de droogte dan onder de stikstof. Krabben haalt een aantal onderzoeken aan waaruit blijkt dat het gebied wel gezond is.

De provincie Gelderland wil aan de slag met het uitvoeren van herstelmaatregelen, waarbij het gebied natter en groter gemaakt moet worden, waarbij ook een aantal omliggende landbouwpercelen worden veranderd in natuur. Gedupeerde boeren worden gecompenseerd door het ruilen van kavels.

Er zijn experts die van mening zijn dat het uitkopen van boeren niet voldoende is, omdat er ook uit het Ruhrgebied in Duitsland, stikstof komt, die neerdaalt in dit gebied.

LTO maakt zich zorgen: gaan de maatregelen niet ten koste van het toekomstperspectief van de boeren, door het verlies van landbouwgrond? LTO pleit dan ook dat boeren emissiemaatregelen gaan nemen waardoor zij wel kunnen doorboeren, in plaats van dat er grond moet worden ingeleverd.

Als bewoner van dit mooie gebied, wandel ik ook wel eens door het Korenburgerveen; echt prachtig en een absolute aanrader. Maar als agri-notaris leef ik ook enorm mee met de boeren die steeds maar weer grond moeten inleveren, waardoor hun toekomstperspectief weer minder zeker wordt. Een oneerlijke keuze.

Beeld / bron: Nationale Beeldbank Stephan Neven

Ans Post

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid van de Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarisch Recht.