Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

De trek naar het platteland

Wat voor mij mijn leven lang al duidelijk is, is nu ook voor mensen uit de Randstad van belang: het platteland biedt rust. Ik woon al een groot deel van mijn leven op het platteland.

Meer mensen zoeken die rust nu. Het gaat goed met de markt voor woonboerderijen op het platteland, zo signaleert NVM. In het artikel in Nieuwe Oogst wordt hier verder op ingegaan. Het gaat overigens niet alleen om boerderijen. Het kunnen ook woningen zijn in het buitengebied. De prijs van de woning is veel lager dan in Noord- en Zuid Holland of in Utrecht. Vooral de rust is een belangrijke reden om te kiezen voor het buitengebied.

Ook de adviseur van ZLTO constateert dat de agrarische vastgoedmarkt in beweging is.

Bedrijfsgebouwen kunnen worden gesloopt en kan gebruikt worden voor woningbouw, hetzij ter plekke of via de Ruimte voor Ruimteregeling, met andere kavels in dezelfde gemeente. Veel gemeenten willen meewerken aan een goede herbestemming, waarbij de kwaliteit van het buitengebied wordt gehandhaafd. Ook de belangen van de boeren, die wel hun bedrijf willen voortzetten, moeten niet uit het oog worden verloren. Het mag niet ten koste gaan van de ontwikkeling van omliggende agrarische bedrijven. De door de overheid opgezette saneringsregelingen maken het nog meer mogelijk om bedrijfsactiviteiten te stoppen en de woning te verkopen.
Als agri-notaris in het landelijk gebied van het oosten van het land zie ik ook steeds meer bewoners uit het westen die de rust opzoeken. Veelal willen ze zeker de omgeving alsook de gebruiken en tradities van het platteland respecteren.

Beeld / bron: Nationale Beeldbank Bervoets

Ans Post

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid van de Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarisch Recht.