Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Einde nertsensector

U hebt er zeker al veel over gehoord de laatste tijd. Niet alleen mensen, maar ook nertsen kunnen besmet raken met dit virus.

Het kabinet heeft op advies van het Outbreak Management Team-Zoönosen, eerder dan voorzien besloten dat alle nertsenhouders verplicht hun bedrijf moeten stoppen. Dit gebeurt in november na de pelsperiode.

Lees meer in het artikel van Nieuwe Oogst.

Uit onderzoek is gebleken dat besmettingen tussen bedrijven waarschijnlijk via de mens verlopen. Daarom worden ook de hygiënemaatregelen en controle daarop versterkt. Zo moet er beter in kaart worden gebracht welke medewerkers op welk bedrijf werken, en moeten medewerkers 10 dagen wachten voordat ze op een ander nertsenbedrijf mogen werken.

Voor het ruimen van een geraamd aantal nertsenbedrijven heeft het ministerie van LNV de begroting van 42 miljoen euro verhoogd. Hiervan is 37 miljoen euro opgenomen voor het ruimen van naar schatting 37 nertsenbedrijven.

Voor de stoppersregeling heeft het ministerie een aanvullend bedrag, naast het bedrag dat al was gereserveerd voor de sloop- en ombouwregeling, gereserveerd van 130 miljoen.

Uiteraard brengt het stoppen van een bedrijf of anders inrichten van een bedrijf ook veel juridische vraagstukken met zich mee. Uw agri-notaris kan u daarbij helpen.

Diana Riemersma

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk.