Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Evaluatie Bedrijfsopvolgingsregeling

De conclusie van de door het Centraal Planbureau uitgebrachte evaluatie: “Evaluatie van de fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht” luidde dat de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) doeltreffend is, maar bij driekwart van de bedrijfsovernames onnodig is voor de continuïteit van de bedrijven.

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is volgens Nieuwe Oogst verbijsterd en ontzet over de uitkomsten van deze evaluatie. Volgens de conclusie is er voldoende liquiditeit om de belastingclaim te betalen, maar het NAJK stelt dat daarbij voorbij wordt gegaan aan de financiële structuur bij agrarische bedrijven. De agrarische sector verschilt van andere sectoren, doordat de waarde in de bedrijven relatief hoog is in verhouding tot de liquiditeit. Het geld staat niet op de bankrekening, maar zit in gebouwen en grond. Er is dus geen ruimte voor een grote belastingclaim bij bedrijfsoverdracht. Zonder de BOR en de doorschuifregeling in de Inkomstenbelasting (DSR) is agrarische bedrijfsovername onmogelijk. NAJK pleit zelfs voor verruiming in plaats van versobering. In het coalitieakkoord heeft de regering toegezegd de continuïteit van familiebedrijven te willen borgen en opvolging eenvoudiger te maken. Dat lukt op deze manier niet.

Ook LTO maakt zich zorgen, zo blijkt uit dit artikel uit Nieuwe Oogst. Ook LTO plaatst een kanttekening bij de conclusie van het CPB en geeft aan dat een versobering van de regeling de bedrijfsovername in de land- en tuinbouw onmogelijk maakt. Ook LTO geeft aan dat de agrarische sector al decennialang wordt gekenmerkt door een groot vermogensbeslag die niet liquide is en vastzit in gebouwen, dieren of planten en in de grond.

Naast de onzekerheid in verband met de stikstofmaatregelen, maakt deze onzekerheid over het voortbestaan van de Bedrijfsopvolgingsregeling het niet gemakkelijker voor de agrarisch ondernemer die voor de keuze staat van een overname. Het vermogen van de agrarisch ondernemer zit in grond, gebouwen en dieren. De opvolger kan deze faciliteit goed gebruiken en ik hoop dan ook dat deze – op zijn minst – zal blijven bestaan.

Ans Post

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid VASN en bestuurslid Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.