Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Foodvalley raakt vol

Nederland raakt steeds voller: met huizen, met bedrijven, maar ook met zonne- en windmolenparken.

Dit gaat vaak ten koste van goede landbouwgrond. De Gelderlander schrijft dat de Foodvalley overvol raakt.

Van boeren wordt verwacht dat ze steeds duurzamer gaan produceren. Maar daar is meer landbouwgrond voor nodig. Grond die steeds vaker niet beschikbaar is, zo blijkt uit een onderzoek van de Wageningen Universiteit en LTO, dat de huidige situatie in beeld brengt.

Er moeten keuzes worden gemaakt, aldus LTO. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van een gebied. Het onderzoek van Wageningen Universiteit en LTO kan hierbij als adviesstuk dienen.

Landbouwgrond zou wellicht ook efficiënter verdeeld kunnen worden. Een mooi instrument om dit te bereiken is kavelruil. Uw agri-notaris kan hierbij helpen.

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk.