Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Geen knelgeval maar ondernemersrisico!

Er is al heel wat geschreven over de uitspraken van het College van Beroep van het bedrijfsleven (CBb) met betrekking tot zaken, die veehouders hebben aangespannen, omdat ze door de invoering van het fosfaatstelsel in de knel zijn gekomen.

In slechts zes van zeshonderd gevallen is geoordeeld door het CBb dat er sprake was van een “individuele en buitensporige last”(IDL). In het artikel van Melkvee beschreven geval, kwam een veehouder in de knel door de aanleg van een rondweg. Daardoor had hij zijn bedrijf op de cruciale peildatum van 2 juli 2015 nog niet kunnen uitbreiden.

Volgens het CBb moet de investering “navolgbaar” zijn. Agrarisch ondernemers konden weten dat een ongeremde groei van de melkveehouderij niet mogelijk zou zijn. Ze hadden maatregelen kunnen verwachten. Het CBb geeft aan waarom ze zo streng moeten zijn: het ministerie heeft zelf in de wet geen regeling opgenomen voor knelgevallen. Had zij dat wel gedaan, dan had de rechterlijke instantie daaraan kunnen toetsen. Nu kan het CBb alleen maar toetsen aan het EP (Eerste Protocol), een internationaal verdrag ter bescherming van ondernemers.

Ook in Boerderij wordt gesproken over het feit dat de ruimte voor een positieve uitspraak erg klein is.

Als agri-notaris concludeer ik dat de uitspraken in veel gevallen heel zuur zijn voor de betreffende agrarisch ondernemers. Hoeveel hadden ze moeten voorzien? Is de wetgever hier niet heel streng geweest voor de ondernemers?

Beeld / bron: Nationale Beeldbank Joske Bervoets-Boersma

Ans Post

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid van de Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarisch Recht.