Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Grenzen GLB bijna bereikt

In zijn column in Nieuwe Oogst schrijft Sjaak van der Tak over het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid). De agrarische sector wordt weer geraakt door de Nederlandse invulling van dit GLB. Een gemiddeld boerenbedrijf zal er € 5.000,00 tot € 10.000,00 op achteruit gaan, aldus van der Tak.

Hij roept op om de zaken zuiver en overzichtelijk te houden. Het GLB-budget gebruiken voor agrarische doeleinden; onderwerpen, die daar niet in thuis horen, moeten ook niet uit GLB-gelden betaald worden.

Maar de politiek lijkt andere keuzes te maken, waarbij te weinig aandacht is voor de gevolgen op het boerenbedrijf. Voor van der Tak worden de grenzen bereikt.

Als agri-notaris deel ik de zorg van agrarisch ondernemers. Er komt veel op hun bord te liggen!

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk.