Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Grondvisie LTO Nederland 2021

LTO Nederland heeft onlangs haar Grondvisie gepresenteerd. De druk op de grond in Nederland is hoog: landbouw, natuur, wegenbouw, woningbouw, industrie. Al deze sectoren vragen om grond in ons land.

Om aan de vraag te kunnen voldoen is meer landbouwgrond nodig. LTO doet in haar Grondvisie een aantal voorstellen om dit te kunnen realiseren, zo valt te lezen in Nieuwe Oogst. LTO stelt onder meer dat de mogelijkheden van landaanwinning onderzocht moeten worden. Ook moet de afkalving van land- en tuinbouwgrond gestopt worden. Het beschikbare land kan slimmer worden ingezet, bijvoorbeeld door sectoren te combineren (natuur – landbouw of zonne-energie – landbouw). Herverkaveling zou een mooi instrument kunnen zijn om dit te bereiken. LTO roept het kabinet op om hier geld voor te reserveren.

Denkt u ook aan mogelijkheden om uw land slimmer in te zetten, bijvoorbeeld samen met een aantal buur-landbouwbedrijven? Kom langs bij uw agri-notaris!

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk.