Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Hoe lang nog houden boeren in natuurgebieden het vol?

De formatie duurt lang, maar inmiddels lekken er toch plannen uit. Niet alleen door het feit dat er informatie in de trein is blijven liggen, maar ook omdat er op andere wijze informatie naar buiten komt.

Zo is er volgens De Gelderlander een akkoord in de maak over de aanpak van de stikstofcrisis. Tot 2030 wordt 20 tot 30 miljard euro apart gezet voor een transitieplan voor de landbouw.

Ook in dit artikel in De Stentor komen de voorstellen aan de orde. Cruciaal is het terugbrengen van de ammoniakuitstaat in landbouwgebieden die dicht tegen kwetsbare natuur liggen. In een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving is als eens gesteld dat een groot deel van de landbouw in Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel moet verdwijnen als Nederland wil voldoen aan de aangescherpte stikstofregels.

Voor veel boeren is de vraag of het nooit ophoudt, immers als natuur komt waar boeren verdwijnen, zal die nieuwe natuur weer boeren doen verdwijnen. Zijn er geen andere oplossingen mogelijk, zoals taakstelling per bedrijf?

De bedoeling is dat boeren worden uitgekocht, verplaatst of subsidie krijgen voor natuurbeheer en natuurontwikkeling. Daarbij wordt vooral gekeken naar melkveehouders in regio’s met natuurgebieden.

Het scenario is dat Nederland wordt verdeeld in vier zones: in zone A zou de landbouw vrij spel krijgen, in de zones B en C wordt een middenweg bewandeld en in zone D (natuurgebieden) mag helemaal geen bedrijvigheid meer zijn. Het is nog niet bekend wanneer en door wie voor de indeling wordt gekozen.

In de praktijk geeft het weer onduidelijkheid, vooral als je nu agrarisch ondernemer bent in een natuurgebied. Ik merkte meteen dat erover gesproken werd en dat deze onzekerheid frustrerend is. Je zult maar in zo’n natuurgebied een goed lopend agrarisch bedrijf hebben?

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid VASN en bestuurslid Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.