Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Internetconsultatie plannen stoppersregeling veehouderij

De overheid wil 750 miljoen euro vrijmaken voor de beëindigingsregeling van veehouderijlocaties.

Dit bedrag wordt voorgelegd in een internetconsultatie voor de Landelijke Beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de tweede tranche van de Maatregeling gerichte aankoop en beëindiging (MGA02). Lees meer Nieuwe Oogst. Met de LBV kunnen melkvee-, varkens- en pluimveehouders hun bedrijf vrijwillig en met subsidie beëindigen. Een marktconforme vergoeding van 100 procent voor door te halen productierechten en waardeverlies productiecapaciteit. Naast een generieke regeling biedt de MGA-2 maatwerk aan provincies om de piekbelasters gericht aan te kopen of te laten beëindigen. Tot en met 13 juni 2022 kan digitiaal worden ingesproken. Volgens LTO is vrijwillige opkoop slechts één element van stikstofreductie; innovatie verdient meer aandacht.

Bedrijfsbeëindiging brengt veel gevolgen met zich mee. Ga tijdig in overleg met uw agri-notaris, zodat u in dit proces de juiste stappen neemt.

Gea Bijlsma

Gea Bijlsma

maakt deel uit van het redactieteam van agrinotaris.nl. Mr G. (Gea) Bijlsma, notaris, agrarisch specialist. Ondernemer bij Notariskantoor Oosterhesselen.