Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Is beweiden eigenlijk wel vergunningplichtig?

Op www.foodlog.nl een artikel van stikstofkenner Nicolaas Gerrits over “het foutje van Nederlands hoogste rechtscollege”. In 2019 oordeelde de Raad van State dat de PAS niet conform de Europese Habitatrichtlijn was geformuleerd. Daarmee verviel het Nederlands vergunningenbeleid dat inmiddels werd gedomineerd door heel precieze maar modelmatig berekende stikstofnormen voor het verlenen van vergunningen aan individuele bedrijven. Bouwprojecten liggen stil, zelfs verduurzamende. Boeren weten niet meer waar ze aan toe zijn en blijken nu ook nog eens een vergunning te moeten aanvragen om hun koeien buiten te laten grazen.

Dit is volgens Gerrits een vergissing. Want de consequenties van het inrichten van een weide en het daarin loslaten van vee gaan in de optiek van de bij de uitspraak betrokken Advocaat-Generaal helemaal niet over wat er op bestaande agrarisch graasland gebeurt, maar over beweiding in Natura2000 gebieden. Deze overwegingen moet je bij de uitvoering van het arrest meenemen. De conclusie zou juist moeten zijn dat per onmiddellijke ingang alle grote grazers uit de Natura2000 gebieden verwijderd moeten worden. Dit moet gezien worden als een project. Het in een agrarisch bedrijf verweiden is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en zal dus bij de bepaling van de totale bedrijfsemissie en-depositie moeten worden meegenomen in plaats van als zelfstandige handeling worden beoordeeld. Het zijn volgens Gerrits niet de Europese verplichtingen die de huidige problematiek veroorzaken, maar juiste de afwijkende Nederlandse uitvoering ervan.

Gea Bijlsma

Gea Bijlsma

maakt deel uit van het redactieteam van agrinotaris.nl. Mr G. (Gea) Bijlsma, notaris, agrarisch specialist. Ondernemer bij Notariskantoor Oosterhesselen.