Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Kabinet wil vrijwillige sanering veehouderij

Ester de Snoo beschrijft in Nieuwe Oogst de plannen van de coalitie naar aanleiding van het advies-Remkes in het kader van de stikstofdiscussie. Veehouderijbedrijven nabij Natura 2000 gebieden worden niet gedwongen gesaneerd. Provincies gaan de stikstof uitstoten per gebied in kaart brengen. Op basis van welke criteria dit gaat gebeuren is niet bekend. Het kabinet wil met een warme en vrijwillige sanering bedrijven overhalen te stoppen; hiervoor komt geld beschikbaar. Hoeveel is nog niet duidelijk.
Op korte termijn wordt intern salderen toegestaan om de vergunningverlening weer vlot te trekken. Extern salderen binnen een regio wordt mogelijk met een afroming van 30%. Latente ruimte in vergunningen wordt niet ingenomen. Het kabinet wil nadenken over een nieuwe drempelwaarde voor stikstof. Aan het eind van het jaar moet hierover meer duidelijkheid zijn.

Het advies zorg voor onrust; Dé Agri-Notaris denkt graag met uw mee.

Beeld / bron: Nationale Beeldbank Burry vd Brink 

Gea Bijlsma

Gea Bijlsma

maakt deel uit van het redactieteam van agrinotaris.nl. Mr G. (Gea) Bijlsma, notaris, agrarisch specialist. Ondernemer bij Notariskantoor Oosterhesselen.