Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

LTO: stop verkruimeling van het platteland

In de grondvisie 2021 schets LTO Nederland haar visie op grondgebruik vanuit agrarisch perspectief.

De druk op agrarische grond neemt toe. Aanspraken van woningbouw en infrastructuur, maar ook natuur, biodiversiteit en klimaat vragen om meer in plaats van minder grond. LTO wil met de visie inbreng leveren voor de kabinetsformatie.

Behoud van agrarische grond, inbreiding moet de norm worden. Zonneparken niet meer op vruchtbare landbouwgrond, maar op agrarische gebouwen. De land-en tuinbouw kan goed worden ingezet bij het behalen van maatschappelijke doelen. De visie noemt als voorbeelden waterberging, landschapsbeheer, boslandbouw, multifunctionele landbouw en carbon farming. Agrarisch ondernemers hebben de mogelijkheden en kennis om hiermee aan de slag te gaan, aldus Sjaak van der Tak, voorzitter LTO. Lees het artikel van René Bouwmeester over de grondvisie in Nieuwe Oogst.

Nieuwe vormen van ondernemen vereisen ook nadenken over de juridische gevolgen. Laat uw agri-notaris u daarbij helpen.

Gea Bijlsma

maakt deel uit van het redactieteam van agrinotaris.nl. Mr G. (Gea) Bijlsma, notaris, agrarisch specialist. Ondernemer bij Notariskantoor Oosterhesselen.