Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

NAJK-voorzitter over de stikstofcrisis

Het is wel bekend dat er grote bezorgdheid is over de stikstofaanpak van de stikstofminister. De nadruk op stoppers en het geringe perspectief voor blijvers, versterkt de onzekerheid over de toekomst.

NAJK-voorzitter Roy Meijer geeft in dit artikel in Nieuwe Oogst aan dat hij meer aandacht wil voor de economische kant van de gebiedsgerichte aanpak, zodat bedrijven die blijven, daar sterker uitkomen.

De manier waarop in de media gesproken wordt over de stikstofplannen roept veel ergernis op bij boeren. Roy Meijer zat zelf in de uitzending van Op1 met de minister en kreeg veel appjes, met als strekking dat het alleen maar ging over stoppen, opkopen en onteigenen.

Volgens Meijer is de sector zelf met een goed voorstel gekomen: “Coalitie toekomstgerichte melkveehouderij”. Met dat voorstel kan er 26% gereduceerd worden. Maar de politiek legt de focus op reductie in korte tijd en dat lukt niet. Snelheid en zorgvuldigheid gaan volgens Meijer niet hand in hand. Er zijn nog te veel open eindjes. Er is een gebiedsgerichte aanpak nodig, die stoelt op het juiste fundament. De minister houdt vast aan het behalen van de kritische depositiewaarde (KDW).

Volgens Meijer is het wellicht interessanter om te investeren in boeren die doorgaan, zodat ze beter gaan draaien en op een gegeven moment ook zelf het bedrijf van de stoppende boer kunnen overnemen. Voor boeren die geen vertrouwen meer hebben, kun je niet verwachten dat ze nog gaan verduurzamen voor de laatste actieve jaren. Als je hen verleidt om de ruimte beschikbaar te stellen aan een nieuwe generatie met goede plannen, die ervoor willen gaan, dan moet je dat, volgens Meijer, gaan faciliteren.
Daarnaast is Meijer van mening dat er niet alleen naar de landbouw gewezen moet worden. Alle sectoren zullen een bijdrage moeten leveren.

Tenslotte geeft Meijer aan dat door de oorlog in Oekraïne de landbouw ook om andere redenen in de belangstelling staat: we moeten gaan nadenken waar we ons veevoer en de grondstoffen vandaan gaan halen en hoe we aan energie komen. We moeten nadenken over de gevolgen van de oorlog voor de voedselzekerheid en de rol van de boer daarin.

Een lezenswaardig interview met een jonge – enthousiaste – bestuurder. Het zou goed zijn dat de politiek niet alleen in gesprek gaat met zulke bestuurders, maar ook samen aan de slag gaat om met de ideeën van deze bestuurders wat te gaan doen!

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid VASN en bestuurslid Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.