Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Natuurnetwerk Nederland in Noord-Holland

In Nieuwe Oogst leest u een interview met Esther Rommel, (natuur)gedeputeerde in de provincie Noord-Holland.

Mevrouw Rommel maakt zich sterk voor de afronding van het Natuurnetwerk Nederland in 2027 in de provincie Noord-Holland. De agrarische ondernemers in dit gebied hebben recht op duidelijkheid, stelt mevrouw Rommel. Daarom moet dit project in de komende 7 jaar worden afgerond. Er is geld beschikbaar, deels vanuit het Rijk en deels vanuit de provincie, onder meer voor het verkrijgen van landbouwgronden voor natuurdoeleinden. De provincie zal dit najaar de aanvullende middelen beschikbaar stellen.

De provincie gaat met alle betrokkenen in gesprek, waarbij het uitgangspunt is dat de grondeigenaren er financieel niet onder hoeven te lijden.

Bent u door de provincie benaderd om bijvoorbeeld grond te verkopen voor natuurdoeleinden, vraag uw agri-notaris om met u mee te kijken.

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk.