Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

“Niet alles kan”

De adviescommissie Stikstofproblematiek (de commissie-Remkes) stelt een generieke korting van de melkstapel en regionaal maatwerk voor om uit de stikstofimpasse te komen.

Mariska Vermaas en Eric Beukema belichten het advies in hun artikel in Boerderij.

De commissie adviseert geen algehele krimp omdat er grote verschillen bestaan in ammoniakemissies tussen bedrijven, sectoren en regio’s. Remkes adviseert een warme sanering van verouderde veehouderijbedrijven in of in de directe omgeving van Natura 2000-gebieden. Provincies moeten in kaart brengen welke veehouderijbedrijven verouderde stalsystemen hebben en relatief veel ammoniak uitstoten bij stikstofgevoelige natuurgebieden. Het rijk moet de spelregels bepalen en zorgen voor het geld.

Onteigening wordt niet uitgesloten. Remkes benadrukt dat ingrijpen in de natuur geen optie is voor de aanpak van de stikstofproblematiek. Handel in stikstofruimte zou moeten kunnen, in alle gevallen moet er afgeroomd worden; bij externe saldering meer dan bij interne saldering. Als optie wordt genoemde de instellen van een depositiebank voor de verdeling van de stikstofruimte. Over het beweiden en bemesten volgt eind dit jaar een advies. Het kabinet is nu aan zet. Dé Agri-Notaris volgt alle ontwikkelingen op de voet.

Beeld / bron: Nationale Beeldbank Ronald Dubbeldam 

Gea Bijlsma

Gea Bijlsma

maakt deel uit van het redactieteam van agrinotaris.nl. Mr G. (Gea) Bijlsma, notaris, agrarisch specialist. Ondernemer bij Notariskantoor Oosterhesselen.