Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Nieuw GLB en Green Deal

Dit voorjaar schreef ik u dat Brussel werkt aan een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De Green Deal, met als doel om Europa rond 2050 klimaatneutraal te maken, vormt het uitgangspunt in de onderhandelingen rondom het nieuwe GLB.

Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) zegt in Nieuwe Oogst dat er beter onderzoek moet komen naar de economische effecten van de Green Deal. De Green Deal speelt nu al een grote rol, aldus Ruissen, terwijl er nog geen juridisch kader is.

In Frankrijk is al wel onderzoek geweest waarbij de Green Deal naast het toekomstig GLB is gelegd. Franse onderzoekers concludeerden dat de GLB-plannen nog lang niet aan de doelstellingen van de Green Deal voldoen. Voor Ruissen laat dit Franse onderzoek ook nog veel vragen onbeantwoord.
Ook in de Verenigde Staten is een onderzoek uitgevoerd waarbij naar de economische effecten is gekeken.

Ruissen vindt dat ook hier goed moet worden gekeken naar de gevolgen voor milieu, de voedselproductie én de economie.

Uw agri-notaris houdt ook de Europese ontwikkelingen voor u bij.

Diana Riemersma

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, kandidaat notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Notariskantoor Nicolai te Balk.