Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Nieuwe directeur Brabants Landschap

Brabants Landschap heeft een nieuwe directeur; in Nieuwe Oogst leest u een interview met de heer Joris Hogenboom.

Hij zet duidelijk in op natuurherstel, en zoekt daarbij de samenwerking met de boeren in de regio. De natuur heeft het moeilijk. Boeren krijgen daarbij vaak de schuld, maar dat ziet Hogenboom anders. De individuele agrariër zit vast in een systeem.

Hij ziet in de landbouw juist de sleutel tot natuurherstel. Natuur en landbouw hebben elkaar nodig. Natuurorganisaties en landbouw zouden ook samen moeten optrekken richting overheden.

Door de hoge prijzen (koop of pacht) van landbouwgrond, is het lastig om natuurinclusief te kunnen ondernemen. Het wordt steeds moeilijker om dan nog voldoende opbrengst te kunnen behalen. Brabants Landschap probeert ook hier een rol te kunnen spelen. Zo noemt Hogenboom het project Brabants Bodem; een project waar boeren gestimuleerd worden om meer aan biodiversiteit te doen.

Ik merk in mijn praktijk dat er steeds meer aandacht komt voor de mogelijkheden om natuurinclusief landbouwer te zijn. Een mooie en belangrijke ontwikkeling.

Diana Riemersma

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk.