Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Nieuwe Omgevingswet biedt kansen voor landgoederen

De nieuwe Omgevingswet verandert veel in het omgevingsrecht. Vele wetten zijn in die nieuwe wet samengevoegd. In de Omgevingswet is uitdrukkelijk bepaald dat bij het toetsen van de gevolgen voor de leefomgeving ook de gevolgen voor de mens meegenomen moeten worden.

Voor landgoederen betekent dit dat naast regels van het rijk ook het Omgevingsplan van de gemeente en de Omgevingsverordening van de provincie normen kunnen bevatten die van invloed zijn op de reguliere bedrijfsvoering op een landgoed. Hierbij kan gedacht worden aan regels voor het vellen van bomen of het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

De verantwoordelijkheid voor erfgoed komt in principe op gemeentelijk niveau te liggen. Dit betekent dat vermoedelijk sneller een vergunning nodig is voor werkzaamheden aan monumenten. Het biedt volgens Erwin Stevens, adviseur Ruimtelijke ontwikkeling Buro SRO, in De Landeigenaar ook kansen om landgoederen beter te beschermen tegen negatieve invloeden van buitenaf.

Volgens Stevens is het voor een eigenaar van een landgoed van belang de eigen visie op het landgoed en de meerwaarde voor de leefomgeving goed naar voren te brengen bij het bevoegd gezag.

Het rangschikken van een landgoed onder de Natuurschoonwet 1928 kan fiscaal voordeel bieden aan de eigenaar. Als agri-notaris begeleid ik regelmatig de rangschikking van een landgoed en de overdracht ervan. Er gelden weliswaar allerlei voorwaarden voor rangschikking, maar het kan zeker de moeite waard zijn om na te gaan of uw bezit gerangschikt kan worden.

Marco Lenderink

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr M. (Marco) Lenderink, notaris en mediator. Ondernemer in Haaksbergen. Secretaris van de stichting Vrienden van Zorgboerderij Erve Meyerinkbroek.