Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Nieuwe oogst: Waterschappen waarschuwen voor volgende crisis

De Unie van Waterschappen in aangeschoven bij het stikstofoverleg onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes.

Nieuwe Oogst schrijft hierover en citeert Rogier van der Sande die zegt dat met een goede stikstofaanpak een volgende crisis rond waterkwaliteit op tijd kan worden voorkomen. De Kaderrichtlijn Water verplicht Nederland om in 2027 de waterkwaliteit op orde te hebben en ook de toenemende weersextremen zorgen voor uitdagingen. “We moeten Nederland anders inrichten om water beter vast te houden en ons te wapenen tegen extreme hoosbuien en zeespiegelstijging” aldus Rogier van de Sande.

De Unie van Waterschappen is blij met de afspraak in het coalitieakkoord om in het Nationaal Programma Landelijk Gebied het natuur- en stikstofdossier in samenhang met de doelstellingen voor klimaat en waterkwaliteit op te lossen.

 Dé Agri-Notaris volgt de ontwikkelingen in deze dossiers op de voet.

Janien Zomer

studeerde notarieel recht, strafrecht en privaatrecht in Groningen en rondde in 1998 de notariële beroepsopleiding af. Janien is een allround jurist en volgde beroepsopleidingen tot mediator, estateplanner en agrarisch specialist. Zomer Notariaat biedt studenten van de universiteit of het HBO de mogelijkheid stage te lopen of een afstudeerproject te doen.