Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Nulmeting voor Natura 2000 gebieden

Robert Ellenkamp schreef in Vee & Gewas een interessante column, als reactie op de uitspraken van Wopke Hoekstra van het CDA. Hoekstra zei dat het stikstofdoel van de coalitie voor zijn partij “niet meer heilig is”. Dat bracht een stroom reacties teweeg. Hoekstra geeft aan dat natuurherstel nodig is, en dat overheid en boer dat samen moeten aanpakken – en daar is tijd voor nodig.

De moeilijkheid is dat er al jaren wordt gesteld dat het slecht gaat met de natuur. Maar ecologische kennis of een nulmeting ontbreken, stelt Ellenkamp. Hoe kun je dan vaststellen hoe slecht het met de natuur gesteld is? Hoe kun je bepalen of er in de loop der jaren verbetering dan wel verslechtering is opgetreden?

Zoals gesteld; de ecologische kennis is er vaak niet. Een deel van de informatie is goed, maar een deel is ook gebaseerd op schattingen.

Daarbij is er nog verschil per land en zelfs per gebied. Landelijk wordt informatie verstrekt per habitat-type. Maar flora en fauna die bij een bepaalde habitat-type passen, zal in het ene Natura 2000-gebied wel voorkomen en elders juist niet. Wat is dan het uitgangspunt, wat is je nulmeting?

Volgens Ellenkamp zou eerst de referentie per gebied moeten worden vastgesteld, om vervolgens verder te kijken. Als je niet weet wat het beginpunt, wat het ijkpunt is, kan je ook niet bepalen of er verbetering is opgetreden.

Daarnaast moeten er regels en afspraken komen over hoe de ontwikkeling van de natuurkwaliteit te volgen. Hoe vinden de tellingen van planten- en dierensoorten plaats; hoe vaak; en welke factoren worden daarbij vastgelegd. Pas als deze informatie in kaart gebracht is, kan een oordeel gegeven worden over de ontwikkeling van de natuurkwaliteit.

Hoekstra spreekt van een ecologische autoriteit, die samen met natuurorganisaties, boeren en wetenschap een doorstart van het stikstofbeleid kan maken. Eerst alle gegevens verzamelen en een uitgangspunt vaststellen en dan de natuurdoelen bepalen. Pas daarna kun je bekijken of en in hoeverre die gestelde natuurdoelen worden behaald.

Ook in mijn praktijk spreek ik veel agrariërs die hun bedrijf voeren dichtbij een Natura 2000-gebied. De bereidheid van boeren om mee te denken en te werken aan natuurbehoud valt me elke keer weer op, maar er moet ook aandacht zijn voor de zorgen van de boer voor zijn bedrijf en zijn toekomst.

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk.