Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Onderzoek naar integrale oplossingen voor mestvraagstuk

Onder leiding van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) wordt gezocht naar integraal werkende oplossingen voor het mestvraagstuk. Met het onderzoeksprogramma ‘Betere stal, betere mest, betere oogst’ wordt onderzocht hoe meststromen kunnen bijdragen aan een beter inkomen en het terugdringen van emissies van stikstof, methaan en fosfaat.

Volgens NCM-voorman Jan Roefs in Nieuwe Oogst is de sleutel tot verwaarden dat je kijkt naar de hele keten. Nieuwe technieken voor het scheiden van feces en urine, maar ook ander verdienmodellen zijn denkbaar.

Als agri-notaris zie ik bij mijn klanten allerlei (vaak individuele) initiatieven om het mestprobleem te verkleinen. Het is naar mijn mening een goede keuze om te onderzoeken hoe het mestprobleem aangepakt kan worden op een zodanige wijze, dat zowel de boer als het milieu hierbij voordeel hebben.

Marco Lenderink

Marco Lenderink

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr M. (Marco) Lenderink, notaris en mediator. Ondernemer in Haaksbergen. Secretaris van de stichting Vrienden van Zorgboerderij Erve Meyerinkbroek.