Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Onduidelijkheid rondom derogatie

Een boer mag op zijn grond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Dat is de hoofdregel voor het verwerken van mest op landbouwgrond. Met toestemming van de EU kan hiervan worden afgeweken. Dat heet derogatie.

Helaas is voor het jaar 2022 nog steeds niet duidelijk of de Nederlandse boeren gebruik kunnen maken van de derogatieregeling 2022.

LTO stelt in Nieuwe Oogst dat de derogatie onderdeel is geworden van een ‘Europees politiek steekspel’. Dit raakt een grote groep veehouders, en heeft ook zeker financiële gevolgen voor veel boeren. Volgens LTO is de Europese Commissie ten onrechte streng vanwege de waterkwaliteit in Nederland. Derogatie wordt ingezet bij de onderhandelingen om de waterkwaliteit te verbeteren, terwijl volgens LTO juist is gebleken dat de waterkwaliteit beter is bij derogatiebedrijven. LTO-voorzitter Van der Tak noemt dit dan ook onacceptabel en roept het Ministerie van LNV op zich in te blijven zetten voor het behoud van derogatie.

Een ingewikkeld vraagstuk dat grote gevolgen kan hebben voor veel agrarische ondernemers. Uw agri-notaris houdt de ontwikkelingen daarom nauwlettend voor u in de gaten.

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk.