Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Pacht als alternatief voor mestafzet en voeraankoop

Extra grond pachten of toch niet? De (kortlopende)pachtovereenkomst verlengen of toch niet? Wat zijn de gevolgen voor het agrarisch bedrijf?

In Melkvee schrijft Alfa Accountants & Adviseurs over deze en andere vragen, die zij in de praktijk veel tegenkomen.

Alfa adviseert altijd goed naar de financiële gevolgen te kijken. Wat zijn de opbrengsten, wat zijn de kosten. Maar dat is niet het enige dat telt in de afwegingen. Het is ook belangrijk om je mestdossier en teeltplan goed in beeld te hebben. Het zou bijvoorbeeld zomaar kunnen zijn dat je koeien moet afvoeren als een pachtovereenkomst niet verlengd wordt.

Om te voorkomen dat je in de toekomst voor (onaangename) verrassingen komt te staan, is het goed om duidelijke afspraken met de verpachter te hebben. Wat zijn, ook op de lange termijn, de plannen van de verpachter?

Zorg dat de afspraken in ieder geval goed op papier zijn vastgelegd. Denk daarbij ook aan de betalings- en fosfaatrechten. Dit voorkomt veel ellende in de toekomst. Ook uw agri-notaris kan u in pachtzaken bijstaan. Vraag hem om advies.

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk.