Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Pachter overlijdt, kunnen erfgenamen altijd voortzetten?

Erfgenamen van de pachter zetten de pachtovereenkomst voort bij overlijden van een pachter, denk je. Maar de verplichting tot voortzetting is niet aanwezig als de verpachter tegen de erfgenamen redelijke bezwaren heeft.

In De Landeigenaar scan 2 3-2-2022.pdf een artikel van mr. Els Harbers, advocaat, over een uitspraak van de pachtkamer van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 5 oktober 202. Een casus waarbij een zus van de overleden pachter wil voortzetten. Het Hof benoemt de redelijke bezwaren: ontbreken van een landbouwkundige opleiding bij de voorgestelde pachter, kleinschaligheid van het bedrijf, leeftijd van de zus (68) en ontbreken van bedrijfsgebouwen.

Conclusie: verpachter hoeft niet mee te werken aan toedeling van de pachtrechten aan deze erfgenaam.

Pachtregelgeving is een zeer divers rechtsgebied vol valkuilen. De agri-notaris kent hierin de weg.  

Gea Bijlsma

maakt deel uit van het redactieteam van agrinotaris.nl. Mr G. (Gea) Bijlsma, notaris, agrarisch specialist. Ondernemer bij Notariskantoor Oosterhesselen.