Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Pachtnormen 2021

Minister Schouten heeft de nieuwe pachtnormen bekend gemaakt, die vanaf 1 juli 2021 van kracht zullen zijn.

De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor gronden, agrarische gebouwen en woningen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. In dit artikel in Nieuwe Oogst wordt nader uitleg gegeven over de veranderpercentages van de pachtnormen. Overigens is naar mijn idee per abuis aangegeven dat deze per 1 juli 2020 van kracht worden, hetgeen moet zijn 1 juli 2021.

De regionale verschillen zijn groot, in bepaalde gebieden zijn de normen lager dan die van 2020 en in bepaalde gebieden zijn de normen hoger geworden. De pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten zijn 2,44% hoger dan in 2020.

De Federatie Particulier Grondbezit heeft kritiek op de pachtnormen. Volgens deze organisatie zijn de pachtnormen tekenen voor het failliet van het huidige pachtstelsel: de combinatie van steeds verder dalende prijzen enerzijds en de belastingverzwaringen anderzijds, zorgen voor een onhoudbare situatie voor langjarige pachtcontracten.

LTO Nederland kan zich evenwel wel goed vinden in de berekeningssystematiek van de pachtnormen.

Hoewel er altijd voor- en tegenstanders zullen blijven bij bepaalde wetgeving, is het goed dat er duidelijke pachtnormen zijn voor de verpachters en pachters.

Ans Post

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid VASN en bestuurslid Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.