Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Plantaardige oplossing voor mestoverschot?

Voorzitter van de LTO vakgroep akkerbouw vindt dat Minister Schouten de verkeerde afslag neemt door mest te zien als afvalproduct.

Hij ziet een toenemende vraag naar bepaalde soorten mest en vindt dat daarmee rekening moet worden gehouden bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe stalsystemen. Ook waarschuwt hij dat niet de goede mest moet worden geëxporteerd, zodat wij met de restanten blijven zitten. Hier is de Nederlandse bodem niet bij gebaat. Een goede bodem met voldoende organische stof, is zijn pleidooi in Nieuwe Oogst, zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van ingebrachte dierlijke mest zonder ongewenste emissies voor het milieu.

Een duidelijk andere benadering dan die welke we meestal horen en lezen. Als agri-notaris vind ik dit wel eens verfrissend.

Beeld / bron: Nationale Beeldbank Fotografie Arthur van Leeuwen

Annet Varekamp

Annet Varekamp

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W. (Annet) Varekamp, notaris, agrarisch specialist. Ondernemer en vanuit de voorliefde voor de paardensport initiatiefnemer van 'Hippisch Notaris', een onderdeel van Varekamp Notariaat.