Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Reduceren boeren ondermijnt belangrijkste prioriteit toekomst

In een column op Melkvee.nl een fel betoog van Reinout Burgers over het gemiste thema in de discussie inzake klimaat, biodiversiteit, milieu en natuur: voedselzekerheid. En daar zijn boeren voor nodig. De Covid-cirisis heeft laten zien hoe kwetsbaar onze voedselvoorziening is. In de discussie zou op veel plekken in Nederland geen plaats meer zijn voor de landbouw en vooral de veehouderij. Voedselzekerheid wordt hiermee aangetast. Zelfs het WNF stelt dat het eten van dierlijke producten een belangrijke bijdrage aan voedselzekerheid levert, aangezien veel gebieden ongeschikt zijn voor gewassenteelt. Ook Oxfam/Novib pleitte dat de klimaatstrategie niet ten koste mag gaan van voedselzekerheid. Er komt een stijgende vraag naar voedsel door de groei van de wereldbevolking. Voedselproductie kan het beste toenemen in daarvoor geschikte gebieden, zoals Nederland, waar de know how aanwezig is voor duurzame landbouw.

Door schaarste wordt voedsel een geopolitiek machtsmiddel wordt, waarmee afhankelijkheid wordt gecreëerd. Nederland zou juist de wereld de weg kunnen wijzen, we lopen voorop in milieu- en klimaatregelen. De boodschap van Burgers: politiek bezint eer ge begint: laat de Nederlandse boer niet van de aardbodem verdwijnen.

Gea Bijlsma

maakt deel uit van het redactieteam van agrinotaris.nl. Mr G. (Gea) Bijlsma, notaris, agrarisch specialist. Ondernemer bij Notariskantoor Oosterhesselen.