Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Schouten wil grootste piekbelasters gericht benaderen

Martijn van Rossum bericht in Nieuwe Oogst over het plan van Minister Schouten om de grootste piekbelasters van stikstof op Natura 2000 gebieden gericht te benaderen voor de regeling Gerichte opkoop van veehouderijlocaties. De eerste tranche is opengesteld; bedrijven tot 10 kilometer van een Natura 2000 gebied kunnen meedoen aan een provinciale invulling. Later vinden er nog twee rondes plaats.

Er is ook kritiek: het zou veel effectiever zijn om de investeren in emissie-reducerende technieken dan de bedrijven op te kopen. Ook bedrijven zonder dierrechten doen mee. Deze zijn goedkoper omdat er minder grond bij is. Bij deze bedrijven kunnen echter geen dierrechten worden doorgehaald. In verband hiermee is een beroepsverbod van toepassing: de (vrijwillig) opgekochte boer mag niet elders in Nederland een veehouderij vestigen of overnemen. Dit verbod geldt alleen in de eerste tranche. Verplaatsing zou anders onmogelijk worden gemaakt.

Opkoop door provincies en gebiedsinrichting vindt vaak via een vrijwillige kavelruil plaats. Dit is een specialisatie van de agri-notaris. Het biedt vaak mooie kansen aan omliggende boeren voor verbetering van hun bedrijf.

Gea Bijlsma

maakt deel uit van het redactieteam van agrinotaris.nl. Mr G. (Gea) Bijlsma, notaris, agrarisch specialist. Ondernemer bij Notariskantoor Oosterhesselen.