Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Schouten wil overleg over nieuwe voermaatregelen

Lange tijd was er veel onduidelijkheid en onrust bij veehouders over de door Minister Schouten aangekondigde voermaatregel.

U leest in Melkvee dat de voermaatregel inmiddels vervallen is.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) heeft de minister in juli op de hoogte gebracht van de risico’s voor de diergezondheid. Dat erkent Minister Schouten in de kamerbrief van 18 september jl. Schouten geeft aan graag in gesprek te blijven met de sector en met de veterinair deskundigen.

Het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) adviseert Minister Schouten meer aandacht te geven aan locatie-specifieke emissiereducties dan aan de berekende emissiereducties. Daarnaast moet meer gelet worden op de maatschappelijke zorgen, die de maatregelen zouden kunnen oproepen.

Heeft u vragen over de voorgestelde maatregelen in het kader van de stikstofreductie, vraag dan uw agri-notaris om advies.

Beeld / bron: Nationale Beeldbank Ans Bastiaanssen

Diana Riemersma

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, kandidaat notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Notariskantoor Nicolai te Balk.