Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Spuiten bij Natura2000-gebied aan banden

In een procedure tussen Milieudefensie en boeren op het Holtingerveld (Drenthe) heeft de rechtbank bepaald dat voor het spuiten van bestrijdingsmiddelen in de lelieteelt een onderzoeksplicht zou gelden. Lelieteelt valt onder het begrip “project” zoals gedefinieerd in de Natuurbeschermingswet en daarvoor is een vergunning nodig. Dit geldt alleen niet als vooraf is uitgesloten dat dit geen enkel ‘significant effect’ heeft voor het Natura2000-gebied.

Milieudefensie constateert op basis van de uitspraak dat spuiten en draineren vanaf nu dus vergunningplichtig is. De Provincie vindt de conclusie van deze belangengroep veel te voorbarig en kreeg van de rechter de opdracht mee om te onderzoeken wat het effect is. Hoewel dit een rechterlijke uitspraak in een specifiek geval betreft, vreest LTO voor grote economische gevolgen. Niet alleen voor de boeren, maar voor heel Nederland.
Hoger beroep bij de Raad van State wordt overwogen, aldus De Boerderij.

Uiteraard moeten we ons leefmilieu gezond houden. Maar als agri-notaris denk ik dat met het bovenstaande zorgvuldig moet worden omgegaan. Nederland is al overladen met regels, onderzoeks- en vergunningsplichten. Wanneer je dan ook nog leest in het artikel “Grootste stikstofbron buiten beeld” van Stichting Agri Facts dat de stikstof in de bodem een veel grotere hoeveelheid betreft dan via de lucht en deze nu volledig buiten beeld blijft, vraag ik mij af of dit niet te eenzijdig bekeken wordt.

Annet Varekamp

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W. (Annet) Varekamp, notaris, agrarisch specialist. Ondernemer en vanuit de voorliefde voor de paardensport initiatiefnemer van 'Hippisch Notaris', een onderdeel van Varekamp Notariaat.