Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Steun voor glastuinbouwsector

Ook de glastuinbouwsector wordt momenteel flink getroffen door de hoge energieprijzen. Dat geldt niet alleen voor de ‘traditionele’ glastuinbouw, maar ook voor glastuinders die de afgelopen jaren zijn gaan investeren in duurzame projecten.

CDA-kamerleden Bontenbal en Boswijk maken zich zorgen over de financiële positie van de glastuinders. Daarnaast worden duurzame projecten stopgezet en investeringen uitgesteld. Zo komt ook de energie-transitie onder druk te staan. De beide CDA-kamerleden hebben daarover vragen gesteld aan de minister Staghouwer en Jetten.

De beide ministers zijn in gesprek met de sector en met banken, zo leest u in Nieuwe Oogst. Zij volgen de ontwikkelingen en delen de zorg. De beide ministers willen een plan uitwerken om de glastuinbouw te steunen in een versnelde overgang naar duurzamere energie.

Ook de agri-notaris deelt de zorg van agrarisch ondernemers, niet alleen in de glastuinbouwsector. Agrarische ondernemers bevinden zich maar al te vaak in een spagaat tussen de roep om duurzame bedrijfsvoering en het economisch belang in hun bedrijfsvoering.

Diana Riemersma

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk.