Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Stikstof: groen versus grijs

De stikstofcrisis houdt de gemoederen al een poos bezig. Daarbij lijken vooral de boeren het voor de kiezen te krijgen.

Een groep boeren is bang dat ‘groene’ stikstof (uit de landbouw) wordt ingeruild voor ‘grijze’ stikstof (uit energie, verbranding van fossiele brandstoffen). Zij vragen al vanaf eind oktober 2021 hiervoor aandacht bij de ingang van de Tweede Kamer, aldus Nieuwe Oogst. Het lijkt erop dat deze angst terecht is geweest.

Onlangs werd de natuurvergunning van de Amercentrale (een energiecentrale in Noord-Brabant) door de rechter vernietigd. De rechter had daarbij behoorlijk kritiek op de overheid. Er is dit jaar dan wel nieuwe wetgeving aangenomen, maar er wordt nog steeds gebruik gemaakt van oude rechten. Zolang dat niet verandert, is het ‘dweilen met de kraan open’, zo leest u in dit artikel.

De provincie Noord-Brabant moet binnen een half jaar met een nieuw besluit en betere motivatie komen. Milieuorganisatie MOB, die de zaak tegen de Amercentrale aanspande, voorziet ook werk aan de winkel voor het nieuwe kabinet.

Er zijn daarnaast zorgen omtrent de natuurvergunning van Schiphol. Nu de rechter duidelijk heeft meegegeven dat ook bedrijven moeten aantonen hoe zij een daling van de stikstofdepositie in natuurgebieden denken te bereiken, lijkt voor Schiphol het verkrijgen van een natuurvergunning steeds lastiger. Er wordt gevreesd voor een behoorlijke inkrimping van het aantal vluchten, als er geen andere oplossing komt.

Esther de Snoo schrijft in haar column in Nieuwe Oogst over deze rechterlijke uitspraak. Zij noemt het terecht dat ook industriële bedrijven nu moeten aantonen dat ze werken aan het verminderen van stikstof in natuurgebieden. Boeren moesten dit al veel langer.

Het is en blijft een lastig probleem. Agrarische belangenorganisaties denken al mee om tot een oplossing te komen. Ik kan me voorstellen dat de boeren zich toch enigszins gesteund voelen door de uitspraak van de rechter dat ook de industrie zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen.

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk.