Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Stikstofverlies voor de provincie Overijssel

Mobilisation for the Environment en Vereniging Leefmilieu hebben 29 rechtszaken aangespannen tegen het stikstofbeleid van de provincie Overijssel.

In een groot aantal rechtszaken heeft de provincie verloren, aldus NOS. De boerenbedrijven waar het om gaat, zitten vlak bij Natura 2000-gebieden. Sinds de uitspraak van de Raad van State in 2019 mag er geen extra stikstof in deze kwetsbare gebieden terecht komen.

Volgens de rechter:

  • is er twijfel of emissiearme stalsystemen, die waren toegestaan door de provincie, wel leiden tot de verwachte verlaging van de stikstofuitstoot; de vergunningen worden vernietigd en de provincie moet er opnieuw naar kijken;
  • onderbouwt de provincie onvoldoende waarom er geen vergunning nodig is voor stikstofuitstoot buiten de stal, waarom de milieuorganisaties hebben gevraagd. De provincie moet van de rechter onderzoeken of negatieve effecten van beweiden en bemesten op de beschermde natuurgebieden zijn uitgesloten;
  • moet de provincie beter beargumenteren waarom handhaving bij de PAS-melders niet nodig is. Omdat de PAS-melders in de toekomst een vergunning krijgen en weinig stikstof uitstoten, bleef de provincie deze bedrijven gedogen. De rechter geeft aan dat er een goede argumentatie hiervoor ontbreekt.

De provincie Overijssel zal zich beraden op de uitspraken. Het zal duidelijk zijn dat deze uitspraken ook effect kunnen hebben op bedrijven elders in Nederland. Duidelijke wetgeving is gewenst en dat moet niet meer te lang duren. Er blijft zo te veel onzekerheid. Het kabinet is aan zet; het zou de politiek sieren om met de boeren in gesprek te gaan om te kijken hoe samen tot een oplossing kan worden gekomen.

Ans Post

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid VASN en bestuurslid Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.