Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Tegenstrijdige belangen overheid – boeren?

Dat het soms niet zo soepel loopt tussen boeren en overheden blijkt ook uit Nieuwe Oogst. Dit artikel vertelt over de (afronding van) de werkzaamheden in de polder Workumer Nieuwland in Friesland. Wetterskip Fryslân werkte aan een verbetering van de waterhuishouding door het aan elkaar koppelen van polders. Daarbij moesten de betrokken boeren land inleveren, vaak een schaars goed voor een boer. Dat liep niet helemaal goed.

Twee belangen die haaks op elkaar lijken te staan. Een goede communicatie is dan erg belangrijk.

In mijn agrarische praktijk merk ik dat ook vaak: verschillende partijen met verschillende belangen, die soms ver uit elkaar lijken te staan. Met elkaar in gesprek blijven is juist dan heel belangrijk.

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk.