Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Toch afschaffing van de landbouwvrijstelling?

Er is de laatste tijd al meer over geschreven, nu is het weer in het nieuws: de Algemene Rekenkamer stelde onlangs dat de landbouwvrijstelling geen doel meer dient en kan worden afgeschaft.

In dit artikel van Nieuw Oogst geeft fiscaal jurist Franc Beekmans aan dat hij het hier niet mee eens is. Een aangepaste vorm kan juist een stimulans zijn voor de extensivering van de landbouw.

De landbouwvrijstelling werd in 2001 ingevoerd, om landbouwers die grond in eigendom hadden gelijk te stellen aan verpachters van landbouwgrond. De landbouwvrijstelling is niet bedoeld om de sector die voorziet in onze voedselproductie een steuntje in de rug te geven.

Op 19 mei jl. kwam de Algemene Rekenkamer met het bericht dat de landbouwvrijstelling in zijn huidige vorm overbodig is, waarbij ze onder andere constateert dat de landbouwvrijstelling geen bijdrage levert aan verduurzaming, terwijl dat eigenlijk nooit als doelstelling ten grondslag lag aan deze fiscale regeling. Minister Carola Schouten heeft aangegeven dat in 2022 de landbouwvrijstelling zal worden geëvalueerd. Daarbij zal ook gekeken worden naar de gevolgen van afschaffing voor bijvoorbeeld de overdracht van landbouwbedrijven binnen de familiesfeer.

Misschien kan een aangepaste landbouwvrijstelling blijven bestaan en groen licht krijgen als een stimuleringsmaatregel.

In de praktijk merk ik dat de landbouwvrijstelling belangrijk kan zijn voor agrarisch ondernemers in het kader van de bedrijfsoverdracht. Het zou dan ook mooi zijn als in de evaluatie alle aspecten meegenomen worden en er niet – weer – wetgeving komt, waar de agrarisch ondernemer niet vrolijk van wordt.

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid VASN en bestuurslid Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.