Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

TRENDS 2021

In Boerderij een inventarisatie door Johan Oppewal van de trends van 2021. Hij belicht 21 opvallende trends op het boerenbedrijf.

Van de 21 trends vallen mij als agri-notaris de volgende drie op:

  • Mestoverschot slinkt voor fosfaat: er wordt voldoende mest verwerkt en geëxporteerd
  • Grondprijs kruipt verder omhoog; het effect van corona is nihil en het stikstofdossier brengt onzekerheid op de markt
  • Financieren wordt steeds lastiger; banken zijn kritisch op lange aflossingstermijnen, toekomstige eisen van duurzaamheid, biodiversiteit en dierwelzijn zijn van belang bij het verstrekken van financieringen en het ondernemerschap van de boer en diens investeringsplanning spelen een belangrijke rol.

Oppewal verwijst in het inleidende artikel ook nog naar een studie van de Europese Commissie. Daarin worden 12 typen boer voor 2040 geschetst: ”wat betekent boer zijn straks?”. In het artikel zijn de typen weergegeven. Ook vermeld zijn de vijf factoren die deze typen beïnvloeden. te weten: technologie en kennis, milieu, de consument, de druk op de veehouderij en de maatschappelijke omgeving. Oppewal concludeert: Zeker is dat over 20 jaar heel andere vaardigheden nodig zijn om te boeren dan nu.

Gea Bijlsma

maakt deel uit van het redactieteam van agrinotaris.nl. Mr G. (Gea) Bijlsma, notaris, agrarisch specialist. Ondernemer bij Notariskantoor Oosterhesselen.