Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Vergroting biodiversiteit door biologische landbouw?!

Er ligt een voorstel van de Europese Commissie om het biologisch landbouwareaal fors te vergroten; het zou minimaal moeten verdubbelen naar 25% van het totale areaal.

Maar is biologische landbouw de enige weg naar biodiversiteit? Deze vraag wordt gestel door Hand Reindsen in Nieuwe Oogst.

De Europese Commissie is van mening dat alle lidstaten stappen moeten zetten om de vergroeningsdoelen te halen, zonder dat de voedselzekerheid er onder zal lijden. Voor Nederland zal het vergroten van het biologisch landbouwareaal een grote uitdaging worden, het aandeel is op dit moment 4.3%.

Maar zijn vergroeningsdoelen en voedselzekerheid wel te combineren, zeker nu de wereldbevolking naar schatting zal groeten naar 10 miljard mensen in 2070? Is het mogelijk om al die monden te voeden zonder het areaal van landbouwgrond te laten toenemen?

Biologische landbouw is goed voor de biodiversiteit, onder meer omdat ze geen gebruik maakt van chemische gewasbescherming. Maar daarnaast is het ook voor de biodiversiteit van belang dat het areaal landbouwgrond niet gaat groeien, hetgeen weer pleit voor intensieve landbouw en het gebruik van meer plantaardige voedingswaren en minder vlees. Daarvoor is dan weer meer akkerbouw nodig.

In onder andere China kijkt men hoe het mogelijk is om de bevolking in grote stede zo efficiënt mogelijk van voedsel te voorzien door bijvoorbeeld gebruik te maken van verticale landbouw. Meer biodiversiteit hoeft dus niet alleen maar mogelijk gemaakt te worden door een verdubbeling van de biologische landbouw. Er zijn meer wegen, die naar Rome leiden.

Als agri-notaris merk ik ook dat de consument in ieder geval bewuster met voedsel bezig is: men wil weten waar het voedsel vandaan komt. Ook in mijn eigen omgeving ontstaan nieuwe initiatieven voor biologische landbouw.

Beeld / bron: Nationale Beeldbank Marijke van Eijkeren Tekst en Beeld

Ans Post

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid van de Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarisch Recht.